กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

เมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์ ณ ออแกนิกโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

Posted in Activity.