ปฐมนิเทศการจัดการศึกษาทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร พร้อมด้วยนายพงศ์เทพ พลแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางธัญญลักษณ์  ศิริเมฆ ครูประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครูสิวินา สินน้ำคำ ครูประจำแผนกวิชาประมง และนางสาวอริสา บุญลิลา ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการจัดการศึกษาทวิศึกษาร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 28  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

Posted in Activity.