previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

               >>ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบสอบเทียบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
               >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ Drone พร้อม Certificate Instructure (ชุดฝึกบิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
               >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ จัดซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาช่างกลเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                >> ประกาศจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ Drone พร้อม Certificate Instructure (ชุดฝึกบิน) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ๑๕ รายการ

                    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       
               >> ประกาศครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาช่างกลเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
               >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ Drone พร้อม Certificate Instructure (ชุดฝึกประกอบ)
                     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
               >> ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาช่างกลเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
               >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีคัดเลือก

 

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

วารสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของวิทยาลัย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ได้พร้อมใจกันถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาก…

การประชุมวิชาการระดับหน่วย ครั้งที่ 42 และการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ของ อกท.หน่วยยโสธร

  อกท.หน่วยยโสธร ได้จัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย ครั้งที่ 42 และประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีนายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ประธานอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดก…

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 ณ แปลงนา วษท.ยโสธร

       เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 ในการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในแปลงนาของวิทยาลัย…

คณะครูและสมาชิก TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคยโสธร มาสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

      คณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร นำโดย คุณครูวโรดม สายพันธุ์ และคุณครูวีณา ขันเงิน และสมาชิก to be number one จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้มาสร้างความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ…

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย และโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร่วมประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

         งานควบคุมป้องกันโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัยร่วมกับกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร่วมออกประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และวางแผนแนวทางการบริหารจัดการเมื่อเกิด…

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

         เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดการอบรม ภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์     โดยได้รับความอนุเคราาะห์ทีมวิทยาก…

กิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  เวลา 08.00 น.  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเ…

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

      วันที่ 21-23 กันยายน 2564  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์พัฒนา …

กิจกรรมปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลานิลสู่แหล่งน้ำ โครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9)ปลานิลสินในน้ำ

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2564  เวลา 09.00 น. นายศรี  ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานในกิจกรรมการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลานิลสู่แหล่งน้ำ จำนวน 3,000 ตัว และมอบพันธุ์ปลานิลให้กับเกษตรกร จำนวน …

สถานศึกษาของเรา

เอกสารดาวน์โหลด

นับจำนวนผู้เข้าชม

002647
Visit Today : 2
Visit Yesterday : 7
This Month : 78
This Year : 78
Total Visit : 2647
Hits Today : 5
Total Hits : 5036
Who's Online : 1
Your IP Address: 66.249.79.183

อกท.หน่วยยโสธร

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
173  หมู่ 2  ต. บากเรือ  อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร  35130
โทรศัพท์ 045-756616
โทรสาร 045-756617
E-mail : ycat@kasetyaso.ac.th