previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

    – ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน คลิกที่นี่ 
   – ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน คลิกที่นี่ 
     – ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน คลิกที่นี่  

ผู้อำนวยการ

วารสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของวิทยาลัย

งาน “อกท. เกษียณ เกษมสุข 2566” การจัดงานเกษียณอายุราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2566

     วันจันทร์ที่  21 สิงหาคม 2566  นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566 – 2567 ได้จัดงาน “อกท…

กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

เมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล…

ปฐมนิเทศการจัดการศึกษาทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร พร้อมด้วยนายพงศ์เทพ พลแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางธัญญลักษณ์&…

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

      เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม  2566  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  ได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้า…

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการภายในวิทยาลัย และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ได…

กิจกรรมปลูกหญ้าในพื้นที่แปลงหญ้าในบริเวณงานฟาร์มสัตวศาสตร์

      ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสัตวศาสตร์  ได้ร่วมกันไปตัดหญ้าที่เป็นต้นพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  แล้วนำมาปลูกในพื้…

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการประเมิน หน่วย อกท. ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2565   นำโดย ท่านผู้อำนวยการบุญนำพา  ด่างเหลา  ผู้อำนวยก…

กิจกรรมอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา  ร่วม…

เอกสารดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนอาชีวศึกษาในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 >> คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2566
>> คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565
    #คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ 
>> ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
>> ประจำเดือนมิถุนายน 2566
    #คำสั่งทำหน้าที่สอน
>> คำสั่งมอบหมายหน้าที่การสอน 1_2564
>> คำสั่งมอบหมายหน้าที่การสอน 2_2564
>> 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การสอน 2_2564 (ศูนย์การเรียน)

นับจำนวนผู้เข้าชม

005889
Visit Today : 10
Visit Yesterday : 4
This Month : 51
This Year : 638
Total Visit : 5889
Hits Today : 10
Total Hits : 10218
Who's Online : 1
Your IP Address: 52.167.144.228

อกท.หน่วยยโสธร

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
173  หมู่ 2  ต. บากเรือ  อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร  35130
โทรศัพท์ 045-756616
โทรสาร 045-756617
E-mail : ycat@kasetyaso.ac.th