previous arrow
next arrow
Slider

วารสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของวิทยาลัย

คณะครูและสมาชิก TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคยโสธร มาสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

      คณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร นำโดย คุณครูวโรดม สายพันธุ์ และคุณครูวีณา ขันเงิน และสมาชิก to be number one จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้มาสร้างความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ…

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย และโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร่วมประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

         งานควบคุมป้องกันโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัยร่วมกับกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร่วมออกประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และวางแผนแนวทางการบริหารจัดการเมื่อเกิด…

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

         เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดการอบรม ภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์     โดยได้รับความอนุเคราาะห์ทีมวิทยาก…

กิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  เวลา 08.00 น.  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเ…

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

      วันที่ 21-23 กันยายน 2564  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์พัฒนา …

กิจกรรมปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลานิลสู่แหล่งน้ำ โครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9)ปลานิลสินในน้ำ

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2564  เวลา 09.00 น. นายศรี  ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานในกิจกรรมการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลานิลสู่แหล่งน้ำ จำนวน 3,000 ตัว และมอบพันธุ์ปลานิลให้กับเกษตรกร จำนวน …

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนคณะกรรมการดำเ…

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลมหาชนะชัย

         เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2564 ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการ จักรภพ  มงคลสวัสดิ์ พร้อมด้วยท่านรองสุทธิพงศ์  ปัคมา อาจารย์พิไลวรรณ  อาจลึก และตัวแทนคณะกร…

พิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  2564 นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก…

นำเสนอวิทยาลัย

เอกสารดาวน์โหลด

นับจำนวนผู้เข้าชม

002442
Visit Today : 5
Visit Yesterday : 9
This Month : 14
This Year : 2113
Total Visit : 2442
Hits Today : 11
Total Hits : 4648
Who's Online : 3
Your IP Address: 207.46.13.93

อกท.หน่วยยโสธร

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
173  หมู่ 2  ต. บากเรือ  อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร  35130
โทรศัพท์ 045-756616
โทรสาร 045-756617
E-mail : ycat@kasetyaso.ac.th