previous arrow
next arrow
Slider

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

วารสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร มอบอาหารกลางวันแก่บุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564

                วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม  2564 ท่านผู้อำนวยการจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู วษท.ยโสธร  มอบอาหารกลางวันเพื่อเ…

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และปวส. ประจำปี 2563

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 นายพรณรงค์  วรศิลป์  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำ…

ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรแก่ประชาชนในชุมชน ปี 2564

       คณะครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  ได้ออกเคลื่อนที่ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น ให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผิดชอบ  เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพเกษตรแก่ป…

แนะแนวศึกษาต่อสายวิชาชีพอาชีวศึกษาเกษตร ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564

            คณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  นำโดยหัวหน้างานแนะแนว ได้ร่่วมกันออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ อาชีวศึกษาเกษตร ทั้งระดับ ปวช. และปวส. ในปีการศึกษา 2…

แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาเกษตร ระดับ ปวส. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ปีการศึกษา 2564

           ท่านผู้อำนวยการ จักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ได้นำทีมงานครูแนะแนว และหัวหน้าแผนกวิชา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาเกษตร แก่นักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรีย…

คณะผู้บริหารและงานแนะแนวเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้การช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

                  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564    นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา  และหัวหน้างานแนะแนว  …

คณะผู้บริหาร วษท.ยโสธร ลงพื้นที่แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

         วันที่  11  มกราคม  2564  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้างานแนะแนว  ได้ลงพื้นที่แนะแนวศึกษาต่อในร…

กิจกรรม Merry Christmas 2020 โดยหมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

      เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2563  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  นำโดย คุณครูพิไลวรรณ  อาจลึก  ได้ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นป…

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

        คณะวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร  ได้เข้าให้ความรู้แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเต…

นำเสนอวิทยาลัย

เอกสารดาวน์โหลด

นับจำนวนผู้เข้าชม

001445
Visit Today : 5
Visit Yesterday : 7
This Month : 141
This Year : 1116
Total Visit : 1445
Hits Today : 12
Total Hits : 2859
Who's Online : 1
Your IP Address: 182.232.64.107

อกท.หน่วยยโสธร

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
173  หมู่ 2  ต. บากเรือ  อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร  35130
โทรศัพท์ 045-756616
โทรสาร 045-756617
E-mail : ycat@kasetyaso.ac.th