previous arrow
next arrow
Slider

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

วารสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของวิทยาลัย

กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

เมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล…

ปฐมนิเทศการจัดการศึกษาทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร พร้อมด้วยนายพงศ์เทพ พลแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางธัญญลักษณ์&…

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

      เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม  2566  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  ได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนที่ดีให้ก…

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการภายในวิทยาลัย และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ได…

กิจกรรมปลูกหญ้าในพื้นที่แปลงหญ้าในบริเวณงานฟาร์มสัตวศาสตร์

      ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสัตวศาสตร์  ได้ร่วมกันไปตัดหญ้าที่เป็นต้นพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  แล้วนำมาปลูกในพื้…

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการประเมิน หน่วย อกท. ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2565   นำโดย ท่านผู้อำนวยการบุญนำพา  ด่างเหลา  ผู้อำนวยก…

กิจกรรมอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา  ร่วม…

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เป็นสนามสอบ V-NET ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V–NET (Vocational National Educational Test) ระด…

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ได้พร้อมใจกันถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาก…

สถานศึกษาของเรา

เอกสารดาวน์โหลด

นับจำนวนผู้เข้าชม

004510
Visit Today : 5
Visit Yesterday : 10
This Month : 96
This Year : 493
Total Visit : 4510
Hits Today : 13
Total Hits : 8337
Who's Online : 1
Your IP Address: 202.29.239.126

อกท.หน่วยยโสธร

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
173  หมู่ 2  ต. บากเรือ  อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร  35130
โทรศัพท์ 045-756616
โทรสาร 045-756617
E-mail : ycat@kasetyaso.ac.th