previous arrow
next arrow
Slider

วารสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของวิทยาลัย

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการภายในวิทยาลัย และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ได…

กิจกรรมปลูกหญ้าในพื้นที่แปลงหญ้าในบริเวณงานฟาร์มสัตวศาสตร์

      ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสัตวศาสตร์  ได้ร่วมกันไปตัดหญ้าที่เป็นต้นพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  แล้วนำมาปลูกในพื้…

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการประเมิน หน่วย อกท. ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2565   นำโดย ท่านผู้อำนวยการบุญนำพา  ด่างเหลา  ผู้อำนวยก…

กิจกรรมอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา  ร่วม…

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เป็นสนามสอบ V-NET ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V–NET (Vocational National Educational Test) ระด…

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ได้พร้อมใจกันถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาก…

การประชุมวิชาการระดับหน่วย ครั้งที่ 42 และการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ของ อกท.หน่วยยโสธร

  อกท.หน่วยยโสธร ได้จัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย ครั้งที่ 42 และประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีนายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ประธานอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดก…

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 ณ แปลงนา วษท.ยโสธร

       เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 ในการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในแปลงนาของวิทยาลัย…

คณะครูและสมาชิก TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคยโสธร มาสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

      คณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร นำโดย คุณครูวโรดม สายพันธุ์ และคุณครูวีณา ขันเงิน และสมาชิก to be number one จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้มาสร้างความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ…

สถานศึกษาของเรา

เอกสารดาวน์โหลด

นับจำนวนผู้เข้าชม

004309
Visit Today : 3
Visit Yesterday : 4
This Month : 58
This Year : 292
Total Visit : 4309
Hits Today : 3
Total Hits : 8017
Who's Online : 1
Your IP Address: 118.172.190.121

อกท.หน่วยยโสธร

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
173  หมู่ 2  ต. บากเรือ  อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร  35130
โทรศัพท์ 045-756616
โทรสาร 045-756617
E-mail : ycat@kasetyaso.ac.th