ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งและที่อยู่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  เลขที่ 173  หมู่ที่ 2 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4575-6616 โทรสาร 0-4575-6617

อีเมล

ycat@kasetyaso.ac.th

เว็บไซต์

www.kasetyaso.ac.th

แผนที่