บุคลากร แผนกวิชาสัตวศาสตร์

[one_third]นายพงษ์เทพ พลแสง[/one_third][one_third]นางสินีนาฏ พลแสง[/one_third][one_third_last]นางบรรเจิดโสม ขันแข็ง[/one_third_last]

[one_third][/one_third][one_third]นายพอใจ ฤกษ์ใหญ่[/one_third][one_third_last][/one_third_last]

[one_third]นายสุภชล ขันแข็ง[/one_third][one_third][/one_third][one_third_last][/one_third_last]