งาน “อกท. เกษียณ เกษมสุข 2566” การจัดงานเกษียณอายุราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2566

     วันจันทร์ที่  21 สิงหาคม 2566  นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566 – 2567 ได้จัดงาน “อกท.เกษียณ เกษมสุข 2566” ณ หอประชุมและออร์แกนิกโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

Posted in Activity.