กิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  เวลา 08.00 น.  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย

Posted in Activity.