กิจกรรมปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลานิลสู่แหล่งน้ำ โครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9)ปลานิลสินในน้ำ

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2564  เวลา 09.00 น. นายศรี  ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานในกิจกรรมการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลานิลสู่แหล่งน้ำ จำนวน 3,000 ตัว และมอบพันธุ์ปลานิลให้กับเกษตรกร จำนวน 4,000 ตัว ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาบ้านยางน้อย หมู่ 3 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ตามโครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9)ปลานิลสินในน้ำ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการ  โดยในกิจกรรมดังกล่าว  นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำพันธุ์ปลานิลไปร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พัฒนาการอำเภอมหาชนะชัย  ผู้อำนวยการสถานีประมงน้ำจืดยโสธร และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Posted in Activity.