กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยยโสธร ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 13สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

Posted in Activity.