ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เป็นสนามสอบ V-NET ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ VNET (Vocational National Educational Test) ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid -19 อย่างเคร่งครัด

Posted in Activity.