กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 ณ แปลงนา วษท.ยโสธร

       เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 ในการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในแปลงนาของวิทยาลัย โดย นายอำนาจ ขันแข็ง หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อนายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ประธานในพิธี ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมแรงร่วมใจกันทั้งคุณครูและลูกศิษย์ทุกสาขาวิชาได้ร่วมกันเกี่ยวข้าว และนวดข้าวด้วยวิธีการฟาดข้าวแบบโบราณ

Posted in Activity.