วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลมหาชนะชัย

         เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2564 ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการ จักรภพ  มงคลสวัสดิ์ พร้อมด้วยท่านรองสุทธิพงศ์  ปัคมา อาจารย์พิไลวรรณ  อาจลึก และตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยยโสธร ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรมอบน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

Posted in Activity.