ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

>ราคากลาง โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

โครงการจัดทำวิดิทัศน์เพื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง 47 แห่ง

>ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวิดิทัศน์เพื่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง 47 แห่ง (เปิดหน้าต่างใหม่)”>>>ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวิดิทัศน์เพื่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง 47 แห่ง
> ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดทำวิดิทัศน์เพื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง 47 แห่ง (เปิดหน้าต่างใหม่)”>>> ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดทำวิดิทัศน์เพื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง 47 แห่ง
>> ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวิดิทัศน์เพื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง 47 แห่ง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

>> ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เปิดหน้าต่างใหม่)”>>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์

> ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ (เปิดหน้าต่างใหม่)”>>> ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์
>> ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ (Smart Livestock)
> ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตรกลางแจ้งอัจฉริยะ (Smart Outdoor Farming)

Posted in Article.