ผลการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) ในการจัดการฟักไข่ต่อการฟักออกของไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หางดำ มข. 55)

รายงานวิจัย EM ฟักไข่ไก่พื้นเมือง

https://drive.google.com/file/d/1dJ5bvPOZQlcQoxOGgL_Br-9Fd6IGSL7_/view?usp=drivesdk

Posted in Article.