Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายข้าว 2560

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายข้าว 2560

ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ  ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการอนุชนชาวนาไทย ค่ายข้าว ประจำปี 2560 จำนวน 30 คน และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม ในวันที่ 16 ตุลาคม  2560  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

 

Check Also

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ท่านผู้อำนวยการ …