Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ดร.มงคลชัย สมอุดร เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมโครงการอนุชนชาวนาไทย

ดร.มงคลชัย สมอุดร เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมโครงการอนุชนชาวนาไทย

ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมโครงการอนุชนชาวนาไทย  ค่ายข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วันที่ 14 ตุลาคม  2560 ที่ผ่านมา

Check Also

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศยกเลิกประ …