Home / ข่าวกิจกรรม / ดร.มงคลชัย สมอุดร เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมโครงการอนุชนชาวนาไทย

ดร.มงคลชัย สมอุดร เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมโครงการอนุชนชาวนาไทย

ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมโครงการอนุชนชาวนาไทย  ค่ายข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วันที่ 14 ตุลาคม  2560 ที่ผ่านมา

Check Also

กำหนดการรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับนักเ …