Home / ข่าวกิจกรรม / ดร.มงคลชัย สมอุดร เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมโครงการอนุชนชาวนาไทย

ดร.มงคลชัย สมอุดร เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมโครงการอนุชนชาวนาไทย

ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมโครงการอนุชนชาวนาไทย  ค่ายข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วันที่ 14 ตุลาคม  2560 ที่ผ่านมา

Check Also

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายข้าว 2560

ดร.สุเทพ  แก่งส …