Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการอนุชนชาวนาไทย

โครงการอนุชนชาวนาไทย

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส  เป็นประธานเปิดโครงการอนุชนชาวนาไทย ความอยู่รอดของข้าวไทย ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ซึ่งจัดมีขึ้นระหว่างวันที่ 9- 16 ตุลาคม 2560

Check Also

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายข้าว 2560

ดร.สุเทพ  แก่งส …