Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปัญหายาเสพติด

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปัญหายาเสพติด

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ1

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร นำโดยท่านรองผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วม “กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปัญหายาเสพติด” ณ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย

Check Also

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายข้าว 2560

ดร.สุเทพ  แก่งส …