กิจกรรมปลูกหญ้าในพื้นที่แปลงหญ้าในบริเวณงานฟาร์มสัตวศาสตร์

      ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสัตวศาสตร์  ได้ร่วมกันไปตัดหญ้าที่เป็นต้นพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  แล้วนำมาปลูกในพื้นที่แปลงหญ้าในบริเวณงานฟาร์มสัตวศาสตร์  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ในการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 30,000 ไร่

Posted in Activity.