กิจกรรมอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา  ร่วมอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน   เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  ได้รับรางวัลพระราชทาน   ในโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา 2564

Posted in Activity.