วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรร่วมกับรพ.สต.ดอนผึ้ง และอบต.บากเรือ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวพื้นที่การใช้ประโยชน์ภายในสถานศึกษา

        เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2564 ที่ผ่านมา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้รับความอนุเคราะห์จากรพ.สต.ดอนผึ้ง  และอบต.บากเรือ  ในการเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิว พื้นที่การใช้งานในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องเรียน โรงอาหาร ตลอดจนหอพักนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

Posted in Activity.