วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร มอบอาหารกลางวันแก่บุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564

                วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม  2564 ท่านผู้อำนวยการจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู วษท.ยโสธร  มอบอาหารกลางวันเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร  ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จะจัดอาหารกลางวันมามอบให้ทุกว้น ระหว่างวันที่ 17- 31 พฤษภาคม  2564

Posted in Activity.