แนะแนวศึกษาต่อสายวิชาชีพอาชีวศึกษาเกษตร ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564

            คณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  นำโดยหัวหน้างานแนะแนว ได้ร่่วมกันออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ อาชีวศึกษาเกษตร ทั้งระดับ ปวช. และปวส. ในปีการศึกษา 2564 แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่รับผิดชอบ

โรงเรียนบ้านหนองตุ และบ้านพระเสาร์

โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย

ภาพเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านดงเจริญ

ภาพเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านผักกะย่า บ้านโนนเปือย บ้านด่าน

Posted in Activity.