แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาเกษตร ระดับ ปวส. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ปีการศึกษา 2564

           ท่านผู้อำนวยการ จักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ได้นำทีมงานครูแนะแนว และหัวหน้าแผนกวิชา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาเกษตร แก่นักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี  และนักเรียนให้ความสนใจในสายวิชาชีพเกษตรเป็นอย่างมาก

Posted in Activity.