กิจกรรม Merry Christmas 2020 โดยหมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

      เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2563  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  นำโดย คุณครูพิไลวรรณ  อาจลึก  ได้ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปิจัดกิจกรรม Merry Christmas 2020 โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีการกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงของนักเรียนนักศึกษา การร้องเพลง โชว์โฟล์คซอง และการแข่งขัน Crossword มีการแจกของรางวัล อย่างมากมายและสนุกสนาน

Posted in Activity.