คณะผู้บริหาร วษท.ยโสธร ลงพื้นที่แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

         วันที่  11  มกราคม  2564  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้างานแนะแนว  ได้ลงพื้นที่แนะแนวศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านอาชีวศึกษาเกษตร แก่นักเรียนระดับชั้น ม. 3  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง  ต.แคนน้อย  อ.คำเขื่อนแก้ว  จ.ยโสธร  โดยมีท่านผู้อำนวยการ นิรันดร์  เขียนนอก  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Posted in Activity.