พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

่ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

Posted in Activity.