Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ร่วมกันจัดกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญานตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ร่วมกันจัดกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญานตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ร่วมกันจัดกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญานตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

Check Also

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายข้าว 2560

ดร.สุเทพ  แก่งส …