ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จัดประชุม ผู้บริหาร คณะครู ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Posted in Activity.