Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วันที่ 10-12 สิงหาคม 2559

Check Also

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายข้าว 2560

ดร.สุเทพ  แก่งส …