พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการ พิศ หมอยาดี เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมดังกล่าวได้นำคณะครูและนักเรียนนักศึกษาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีไหว้ครู และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในศึกษาในโอกาสเดียวกัน

Posted in Activity.