กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพิศ หมอยาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ บริเวณหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ได้ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย

และกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร โดย นายพงศ์เทพ พลแสง ครูเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Posted in Activity.