Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คืนสู่เหย้า 39 ปี ราตรีเกษตรปอแดง และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

คืนสู่เหย้า 39 ปี ราตรีเกษตรปอแดง และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและท่านผู้มีเกียรติร่วมงานพร้อมกับร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบทุน จัดหาสื่อสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน และทุนการศึกษา มอบให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
การติดต่อประสานงาน:

 • ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
  ที่อยู่: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หมู่ 2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
  โทร. 045-738016 (วิทยาลัยฯ)
  โทรสาร 045-738017
 • นายโสรจ สำโรง ผอ.โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว (ประธาน)
  โทร. 081-8772202
 • นายอำนาจ ขันแข็ง (เลขานุการ)
  โทร. 081-4709879
  อีเมล: amkk2510@gmail.com
 • นางป้อมเพชร พันธ์พิพัฒน์ (เหรัญญิก)
  โทร. 081-0635431

ดาวน์โหลดกำหนดการ