Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการปลุกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

โครงการปลุกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

นายคลอน ปานทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในโครงการปลุกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ณ หอประชุม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

Check Also

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 13 …