Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขามหาชนะชัย ได้ปฏิบัติโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

Check Also

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3

>> ชุดปฏิบัติกา …