Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขามหาชนะชัย ได้ปฏิบัติโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

Check Also

งานวิจัย​ EM.​ต่อการผลิตข้าวหอมมะลิ​แบบ​อินทรีย์​

คลิก​เพื่อดูเนื …