Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขามหาชนะชัย ได้ปฏิบัติโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

Check Also

“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา”ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่