Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / นิเทศ นักศึกษา ฝึกอาชีพ

นิเทศ นักศึกษา ฝึกอาชีพ

วันที่ 24 / 09 /2561 คณะผู้บริหารและคณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้ ปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี ที่กำลังจะออกไป ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561

Check Also

ขอเชิญร่วมงาน “คืนสู่เหย้า 41 ปี ราตรีเกษตรปอแดง”

รายละเอียดเพิ่ม …