Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการศูนย์บ่มเพาะ

โครงการศูนย์บ่มเพาะ

วันที่ 17-20 กันยายน 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้เข้าร่วม โครงการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเนินการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมภูพาน วิทยาสารพัดช่างสกลนคร

Check Also

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน คณิตศาสตร์

>> รายละเอียดเพ …