Kaset Resort เกษตรรีสอร์ท
ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
173 หมู่ 2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
เมนูหลัก

 

หน้าหลัก

 

 

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

 

 

   
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
 

จังหวัดยโสธร :
ธาตูก่องข้าวน้อย บ. ตาดทอง อ.เมือง
พระธาตุกู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว
วัดพระพุทธบาท อ.มหาชนะชัย

  
กิจกรรมน่าสนใจ
 

งานประเพณีแห่มาลัย อำเภอมหาชนะชัย ช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา
ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2552


 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาลัยทำมาจาก การนำข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัย ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสวยงาม
เพื่อการบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
   

 

 

ข้อเสนอแนะ : turakit
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 173 หมู่ 2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย ยโสธร
โทร. 0-4573-8016